Giới thiệu

Trang Đầu – TrangDau.com là website đăng tin có kiểm duyệt vì lợi ích của người dùng.

Ở trên internet có rất nhiều trang giúp bạn PR web, PR thương hiệu & sản phẩm. Nhưng các web đó chỉ hoạt động đơn thuần là cho bạn đăng lên mà không chú trọng tới chất lượng và khả năng tương tác của các thành viên với bài viết của bạn.

Nhằm giải quyết vấn đề bài đăng của bạn không được ai ngó đến. Chúng tôi ra mắt TrangDau.com

Tại đây bạn được:

  1. Tạo 1 Profile riêng có 1 link DO & lưu trữ các Post của bạn
  2. Mỗi bài viết đều được gắn link No (Tuỳ vào cấp bậc thành viên sẽ cho phép gắn Link Do)
  3. Được tương tác bởi các thành viên khác. (Cơ chế của web buộc User phải View web, comment, vote,…)
  4. Được đặt quảng cáo thương hiệu hoặc dịch vụ của bạn lên web.
  5. Được đăng chéo bài viết lên các web khác của hệ thống.
  6. Và nhiều tính năng khác đang được phát triển giúp tăng uy tín thương hiệu, sản phẩm của bạn trên internet.

Website hoạt động khá đơn giản với việc mang lại lợi ích cho người dùng.

  1. Bạn cần có điểm để đăng bài, quảng cáo …
  2. Để có điểm bạn phải tương tác và tương tác.
  3. Đăng ký và kích hoạt bằng phí nhỏ là 20k. Mình đánh vào kinh tế để buộc người đăng chú trọng hơn. (Nhưng hiện tại kích hoạt FREE)

Chí phí kích hoạt sẽ được dùng để chạy QC, nâng cấp hệ thống để mang lại lợi ích và chất lượng tốt hơn